VeiligheidsvoorschriftenEen vaart per luchtballon houdt een zeker risico in dat weliswaar beperkt blijft zolang er bepaalde voorschriften in acht worden genomen.

Algemene veiligheidsinformatie

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan brillen, contactlenzen, gehoorapparaten, prothesen, juwelen, uurwerken, kunstgebitten, fotoapparaten, gsm, kledij en alle andere materiële schade.

  Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke of materiële schade toegebracht door medepassagiers of entourage.

  De verzekerde waarborg is begrensd zoals voorzien in het contract van de ballon waarin u meevaart.

 2. Bestaande lichamelijke letsels moeten aan de piloot gemeld worden vóór het opstijgen.

  Lichamelijke-mentale moeilijkheden / aandoeningen / gebreken / letsels worden door een bevoegd persoon of persoonlijk ingeschat om geschikt te kunnen meevaren.

  Personen onder invloed van alcohol / drugs / verdovende middelen worden geweigerd om deel te nemen aan de ballonvaart.

  Kinderen moeten over de mand kunnen kijken, deze is 110 cm hoog.

  Zwangere vrouwen mogen niet meevaren.

 3. Er geldt een algemeen rookverbod in de nabijheid van de luchtballon.

 4. Verboden goederen aan boord zijn wapens, explosieven, koelvloeistoffen, gassen, …

 5. Zeer uitzonderlijk kan de landing relatief hard zijn.

 6. Ingevulde gegevens mogen door ballonteam Stad Hasselt bewaard en gebruikt worden.

De voorbereiding van de ballon

 1. Blijf op een veilige afstand van de ballon tenzij u gevraagd wordt deel te nemen aan het opblazen van de ballon. Indien u gevraagd wordt te helpen bij het voorbereiden, dan hebt u de richtlijnen, gegeven door de piloot of veiligheidscoördinator, hiervoor ontvangen, begrepen en kan u deze uitvoeren.

 2. De gasleidingen (zwart) niet aanraken.

Tijdens de vaart

 1. Blijf uit het gezichtsveld van de piloot wanneer deze handelingen uitvoert.

 2. De gasleidingen en / of touwen niet aanraken.

 3. Draag plat schoeisel, zo niet de schoenen uittrekken vóór de landing. Naaldhakken zijn niet toegelaten.

Bij de landing

 1. Lichtjes door de knieën buigen om de schok van de landing op te vangen. Houdt rekening met meerdere schokken.

  Gebruik de lussen aan de binnenkant van de mand om u vast te houden. Houdt handen, armen en benen binnen de mand totdat deze volledig stil staat.

 2. Opgelet voor de gasflessen bij de schok van de landing. Uw tenen kunnen hieronder gekneld geraken.

 3. Blijf in de mand, zolang u niet gevraagd wordt door de piloot om deze te verlaten.

Tot slot

 • Volg steeds de opmerkingen en raadgevingen van de piloot in alle omstandigheden.

Goede vaart!
Ballonteam Stad Hasselt