Covid-19 voorschriftenIn coronatijden zijn wij in de ballonwereld ook verplicht ons te houden aan wettelijke regels.

Covid-19 voorschriften

  1. De passagiers dienen veertien dagen op voorhand niet in contact geweest te zijn met covid19 patiënten, alsook moeten zij kunnen bevestigen dat zij de laatste 48 uren geen verschijnselen van corona vertoond hebben, zoals koorts, hoesten, keelpijn, vermoeidheid, geen reuk, geen smaak, misselijkheid of diarree.

  2. De nodige afstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden tijdens gans het evenement en indien dit niet mogelijk is moet men een mondmasker dragen. Er zal handgel aanwezig zijn voor de handhygiëne en indien de passagiers of anderen meehelpen dienen zij handschoenen en een mondmasker te dragen.

  3. De passagiers zijn verplicht een mondmasker en handschoenen te dragen vanaf het instappen in de mand tot het verlaten van de mand en dit gedurende de ganse vaart. Mensen die zich niet aan de regels kunnen of willen houden zullen gevraagd worden zich te verwijderen van het ganse ballongebeuren.

  4. De passagiers en entourage dienen zelf voor vervoer te zorgen, zowel tijdens het volgen van de ballonvaart als bij de terugkeer na de landing.

Tot slot

  • Volg steeds de opmerkingen en raadgevingen van de piloot in alle omstandigheden.

Goede vaart!
Ballonteam Stad Hasselt