Onze ballon

Onze Hasseltballon is een Schroeder G3424 en heeft een volume van 3400m³.De ballon kan 5 personen aan boord hebben, 4 passagiers en de piloot.

Het principe van een heteluchtballon is volledig natuurgebonden. Stijgen met een heteluchtballon kan door het temperatuurverschil tussen de binnenlucht in de ballon en de buitenlucht. Zoveel te warmer de binnenlucht, hoeveel te sneller de ballon stijgt. Ook het draagvermogen hangt logischerwijze af van de buitentemperatuur. Minder gewicht in de mand betekent ook minder temperatuurverschil nodig om op te stijgen en omgekeerd.

Onze crew

De crew zorgt ervoor dat het hele ballongebeuren in goede banen loopt. Ze monteren de ballon en vervolgens vult de crew de ballon met koude lucht door middel van een ventilator. Hierna plakken ze de parachute achteraan dicht en doen nog eens een grondige controle. Als dat gedaan is, houden ze de ballon tegen aan het kroontouw zodat deze niet overslaat bij het rechtzetten. Eenmaal opgestegen, volgen ze met de volgwagen, onderhouden radiocontact en zorgen dat ze op de plaats van de landing zijn. Alles wordt ter plaatse weer gedemonteerd, en terug opgeborgen. Wat zouden we doen zonder een betrouwbare crew? Langs deze weg willen we hen bedanken voor al de inzet en moeite die zij in het team steken. Bedankt!

De vaart

Alvorens op te stijgen met een luchtballon moeten er eerst een aantal dingen gebeuren. De ballon moet gemonteerd worden, en alles moet in gereedheid worden gebracht. Afhankelijk van de plaats kan men tijdens een vaart doorstijgen tot op een hoogte van maximum 4500 voet, of 1500 meter. Op deze hoogte is het landschap adembenemend. De courante vaarhoogte bedraagt tussen de 300 en 600 meter. Na ongeveer een uur varen, afhankelijk van de weersomstandigheden en de mogelijke landingsplaatsen, zet de piloot de ballon terug aan de grond.

Opstijgen

Balloonessentials beschikt over een privé-opstijgterrein. Dit terrein is gelegen te Hasselt, respectievelijk in de Melbeekstraat 46. Indien gewenst, kan op dit terrein na de vaart ook een barbeque, receptie of feestje georganiseerd worden. Balloonessentials zorgt eventueel voor de nodige infrastructuur en catering. Dit dient uiteraard wel op voorhand aangevraagd te worden. Prijzen worden bepaald naargelang het aantal personen, type evenement en dergelijke meer.

Het opstijgen en de vaart verlopen volgens specifieke voorschriften. Hier kan u alle veiligheidsvoorschriften raadplegen.

Indien u zelf een opstijgterrein in gedachten hebt kan daar ook opgestegen worden. Dit terrein moet echter wel aan volgende criteria voldoen :

 • Toestemming

  Als u wilt opstijgen vanaf een ander terrein, dient u daarvoor toestemming te hebben van de eigenaar.

 • Ondergrond

  De ondergrond moet droog en onontvlambaar zijn. Er mogen eveneens geen scherpe voorwerpen aanwezig zijn.

 • Omgeving

  Opstijgen kan niet in de nabijheid van (stallen met) volgende dieren : paarden, koeien, struisvogels en varkens. Er mogen geen bomen of palen hoger dan 4 meter in de nabijheid zijn. Opstijgen nabij hoogspanningen is eveneens onmogelijk.

 • Afmetingen

  De minimumafmetingen van het opstijgterrein moet 60m x 60m zijn. Dit om een goede voorbereiding en gemakkelijke launch te kunnen verwezenlijken.

Balloonessentials kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele (schade) geschillen tijdens of na het opstijgen. De piloot behoudt het recht om een opstijgterrein te weigeren, dit omwege van de windrichting en -kracht of ongeschiktheid van het terrein.

Voor een onvergetelijke, geslaagde ballonvaart moet u bij Balloonessentials zijn!